برای مشاوره تخصصی خرید تجهیزات با ما تماس بگیرید

blade system hpe hp synergy server enclosure

معرفی Blade Server در سرور های HP

/introduce-blade-server-on-hp-servers

یکی از تکنولوژی‌های جدید سرور,  Blade System ها هستند  که به ازای اشغال فضای کمتر در رک، قدرت پردازش بیشتری ارایه می‌دهند. از مزایای استفاده از سرور تیغه ای، بهره گیری همزمان از تعداد زیادی سرور (۱۶ سرور تیغه ای)، کاهش استفاده از منابع، کاهش هزینه های سازمان می شود.. مزایای دیگری را در ادامه به آن می‌پردازیم.