برای مشاوره تخصصی خرید تجهیزات با ما تماس بگیرید

What is SOCKS Proxy

ساکس پروکسی (SOCKS Proxy) چیست؟

/what-is-socks-proxy

ساکس (SOCKS)، مخفف سوکت امن (Socket Secure) ، یک پروتکل اینترنتی است که بسته های شبکه را بین کاربر و سرور از طریق یک سرور پروکسی امن مبادله می کند .