برای مشاوره تخصصی خرید تجهیزات با ما تماس بگیرید

ML 100

معرفی انواع مدل های سرورهای HPE

/introduction-of-various-hpe-server-models

هنگامی که نام سرور HP به زبان می آید بسیاری از کاربران به صورت ناخودآگاه یاد سرورهای بزرگ و دیتاسنترهای بزرگ می افتند. گرچه این تصویر درست است اما شرکت HPE انواع گوناگونی از سرورها و قطعات سرور را تولید می کند که  ما سعی می کنیم با ارائه این مقاله به معرفی انواع مدل های سرور HPE بپردازیم.