برای مشاوره تخصصی خرید تجهیزات با ما تماس بگیرید

Changing the name of the company renaming

تغییر نام شرکت

/changing-the-name-of-the-company

بدینوسیله به اطلاع میرسانیم با عنایت به تصمیمات هیئت مدیره و سیاست های اتخاذ شده، نام‌شرکت فرناد شبکه بارمان به گروه فناوری ارتباطات پندار بیستون تغییر یافته است.