برای مشاوره تخصصی خرید تجهیزات با ما تماس بگیرید

متادیتا اشیا اطلاعات عمومی تشریح داده ها MetaData فراداده

فراداده (MetaData) چیست؟

/what-is-metadata

در یک توضیح ساده میتوان گفت هر داده ای که توضیحاتی درباره داده یا دسته ای از داده ها ارائه کند Meta Data یا فراداده گفته میشود.