ای‌ام‌دی حق اختراعی برای فناوری اورکلاک خودکار حافظه را ثبت کرده است که ماژول‌های حافظه را بدون نیاز به دخالت کاربر، برای حداکثر کارایی تنظیم می‌کند. تنظیمات ماژول‌های حافظه را می‌توان براساس پروفایل‌های فروشندگان یا مشخصات ورودی کاربر پیکربندی کرد. این پروفایل‌ها اغلب با استفاده از پیکربندی‌های سیستمی متفاوت با سیستم کاربر تولید و آزمایش می‌شوند و مشخصات ورودی کاربر نیز ممکن است با این پیکربندی‌های سیستمی آزمایش‌شده محدود شود.


درواقع ابزاری که ای‌‌‌ام‌‌‌‌دی‌‌‌ ثبت‌ کرده است، تمام مراحل اورکلاک رم را انجام می‌دهد. این ابزار تنظیمات فرکانس حافظه‌ی اورکلاک‌شده را آزمایش می‌کند و از گذراندن آزمایش پایداری حافظه مطمئن می‌شود. پس‌از‌آن، تلاش می‌کند تا با تعیین سنگین‌ترین تنظیمات زمان‌بندی، سیستم را به حداکثر توان اجرایی خود نزدیک کند.

به‌نظر می‌رسد که ابزار جدید تیم قرمز ولتاژ حافظه‌های نصب‌شده را در محدوده‌ی ایمن نگه داشته و درعوض امکان تغییر آن را در بایوس UEFI فراهم کرده است. اداره‌ی ثبت اختراع این پتنت را ۱۹ می ۲۰۲۲ (۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱) منتشر کرد؛ اما هنوز تاریخ دقیق به‌کار‌گیری این ابزار مشخص نشده است.