بررسی مفهوم Time To Live


TTL یا Time To Live در واقع یک مقدار یا Value است که در بسته اطلاعاتی Internet Protocol یا IP قرار می گیرد و به یک روتر شبکه می گوید که چه مدت زمان این بسته اطلاعاتی حق دارد در شبکه شما باقی بماند و اگر بیشتر از زمان مقرر بسته اطلاعاتی در شبکه ماند بسته توسط روتر از بین میرود. به دلایل بسیار متنوعی ، یک بسته اطلاعاتی ممکن است به مقصد مورد نظر در زمان مورد نظر نرسد.

برای مثال ترکیبی از پروتکل های مسیریابی و ایجاد شدن جدول مسیریابی اشتباه در روترها ممکن است باعث شود که بسته اطلاعاتی برای همیشه در یک حلقه تکرار یا Loop بیوفتد. راهکار مقابله با چنین شرایطی این است که برای بسته اطلاعاتی قانونی تعریف می کنیم که اگر بعد از گذشت یک مدت زمان معین به مقصد نرسد یک پیام به فرستنده ارسال کند که در آن گفته باشد بسته اطلاعاتی به مقصد نرسید و در اینجاست که فرستنده تعیین می کند که آیا باید بسته اطلاعاتی مجددا ارسال شود یا خیر.

مقدار پیشفرضی که برای TTL در نظر گرفته شده است معمولا توسط خود تنظیمات پیشفرض سیستم عامل مورد استفاده شما تعریف می شود.

هر روتر زمانیکه بسته اطلاعاتی را دریافت کرد ، یک عدد از عدد TTL کسر می کند ، زمانیکه این شمارش به عدد صفر برسد بسته اطلاعاتی از شبکه حذف می شود و یک پیام توسط پروتکل ICMP برای کامپیوتر ارسال کننده یا مبدا بسته اطلاعاتی در خصوص بسته اطلاعاتی Lost شده یا به مشکل خورده ارسال می شود. مقدار پیشفرض TTL در ویندوزهای 95 و 98 به عدد 32 می رسید حال آنکه پیشنهاد می شود در صورتیکه مقصد شما از شما بسیار دور است و مشکل ارسال بسته به این مقاصد را دارید این مقدار را به عدد 128 تغییر بدهید.