چگونه بوسیله Port Security می توان جلوی حملات را گرفت. در بحث امنیت همیشه حملات و ترافیک مخرب از طریق شبکه خارجی و اینترنت صورت نمی گیرد بلکه بسیاری از حملات و مشکلات امنیتی منشاء آنها شبکه داخلی خود سازمان است و از طریق دستگاه های سازمان صورت می گیرد. Port Security یک قابلیت و امکان امنیتی است که به ما کمک می کند کنترل بسیار مناسبی در لایه دو داشته باشیم و بتوانیم جلوی بسیاری از حملات را بگیریم . Port Security کنترل می کند که چند MAC address روی یک پورت اجازه استفاده دارند.

با استفاده از Port Security در واقع ما به سویچ می گوییم که فقط و فقط اتصلات را از MAC Address هایی که ما تعیین می کنیم بپذیر. در نتیجه این کار، در صورتی که فرد مهاجم بتواند به تجهیزات شبکه داخلی ما دسترسی داشته باشد باز هم نمی تواند وارد شبکه داخلی ما شود.در حالت کلی Port Security در سه حالت زیر کار می کند:

1.   Dynamic : : حالت معمولی که تمام MAC Address ها یاد می گیرد و اجازه اتصال می دهد.

2. : Static :  تنها به MAC Address هایی که ما تعیین می کنیم اجازه دسترسی می دهد.

3.  : Sticky : به صورت اتوماتیک MAC Address ها را ثبت می کند با این تفاوت که این تعداد آدرس ها ثبت شده محدود هستند.

سوالی که این جا پیش می آید این است که اگر یک دستگاه با MAC Address غیر مجاز به شبکه متصل شود چه اتفاقی می افتد. جواب این سوال در تعریف Violation Mode ها هستند. Violation Mode ها در واقع عملی هستند که سویچ در مقابله با اتصال یک دستگاه با MAC Address غیر مجاز انجام می دهند که شامل سه حالت زیر هستند:

1.  Shutdown : پورت را خاموش می کند.

2. Restrict :   بسته ها را drop می کند و همچنین شمارنده Security Counter را اضافه می کند به نوعی log ثبت می کند.

3.  Protect : تنها بسته ها را drop می کند اما هیچ log ای را ثبت نمی کند.

پر واضح است که بهترین روش ، Shutdown است.برای پیاده سازی Port Security ابتدا وارد Global Configuration می شویم. سپس وارد اینترفیس ای می شویم که می خواهیم این قابلیت را برای آن پیاده سازی کنیم:Switch#Configure Terminal

Switch(config)#Interface Fastethernet 0/1

Switch(config-if)#Switchport mode access
Switch(config-if)#switchport port-security
Switch(config-if)#switchport port-security mac-address sticky
Switch(config-if)#switchport port-security violation shutdown  
Switch#show port-security interface fastEthernet 0/1
Switch#show port-security address 
Switch#show interfaces status