برای مشاوره تخصصی خرید تجهیزات با ما تماس بگیرید

people s voices heard distance hundreds meters optical fiber cable

با کابل فیبر نوری می‌توان صدای افراد را از فاصله صدها متری شنود کرد

/people-s-voices-can-be-heard-from-a-distance-of-hundreds-of-meters-by-an-optical-fiber-cable

دانشمندان دریافته‌اند که کابل‌های فیبر نوری می‌توانند بدون هیچ تجهیزات خاصی سیگنال‌های صوتی را دریافت کنند و آن را به سمت دیگر خود بفرستند.