برای مشاوره تخصصی خرید تجهیزات با ما تماس بگیرید

electricity network resolves outages few seconds helping artificial intelligence

شبکه برق به کمک هوش مصنوعی قطعی‌ها را در چند ثانیه برطرف می‌کند

/the-electricity-network-resolves-outages-in-a-few-seconds-by-helping-of-artificial-intelligence

مهندسان چین شبکه برق جدیدی ساخته‌اند که برای رفع سریع اختلالات و قطعی‌ها از سیستم‌های مبتنی بر هوش مصنوعی استفاده می‌کند. این سیستم‌ها اجازه می‌دهند شبکه در عرض چند ثانیه دوباره فعال شود، در حالی که قبلا راه‌اندازی مجدد شبکه 6 تا 10 ساعت طول می‌کشید