برای مشاوره تخصصی خرید تجهیزات با ما تماس بگیرید

Microsoft Exchange Server چیست

Microsoft Exchange Server چیست؟

/what-is-the-microsoft-exchange-server

در دنیای امروزی ما به وسایل و برنامه های زیادی برای سرعت بخشیدن به انجام کارها نیاز داریم. اگر در وسط یک مهمانی مدیرتان با شما تماس بگیرد و تاکید كند همین حالا باید ایمیل ها را چک كرده و به آن ها پاسخ دهید چه کار می كنید؟