برای مشاوره تخصصی خرید تجهیزات با ما تماس بگیرید

I traffic by h aving two separate internet lines

آیا میتوان با داشتن دوخط اینترنت مجزا ترافیک های آنها را هم جدا کرد؟

/is-it-possible-to-separate-its-traffic-by-having-two-separate-internet-lines

Mangle یکی از بهترین قسمت های زیر شاخه فایروال میکروتیک می باشد که در بستر شبکه های بزرگ استفاده می شود. کاربرد این سرویس میکروتیک را می توان در کنترل ترافیک فهمید. وقتی که شبکه شما دارای رنج ها و IP Gateway های متعددی باشد برای اینکه بتوانید هر سرویس شبکه را فقط بر روی بعضی از Gateway ها هدایت کنید تا از ترافیک زیاد و بار بالا بر روی یک پورت روتر جلوگیری به عمل بیاید.