برای مشاوره تخصصی خرید تجهیزات با ما تماس بگیرید

Google Health Studies fit google

گوگل به دستگاه‌های اندرویدی قابلیت نظارت بر کیفیت خواب و تنفس افراد اضافه می‌کند.

/google-adds-the-ability-to-monitor-the-quality-of-sleep-and-breathing-of-people-on-android-devices

به‌نظر می‌رسد گوگل درحال آماده‌سازی قابلیت جدیدی برای دستگاه‌های اندرویدی است که می‌تواند بر کیفیت خواب و تنفس افراد هنگام خواب نظارت کند.