برای مشاوره تخصصی خرید تجهیزات با ما تماس بگیرید

گرافیک دست دوم

با رنگ‌‌زدن گرافیک‌های دست‌دوم سعی دارند ماینرهای رمزارز را نو و جدید جلوه دهند.

/they-try-to-make-cryptocurrency-miners-look-new-and-fresh-by-painting-second-hand-graphics-on-them

با رنگ‌‌زدن گرافیک‌های دست‌دوم سعی دارند ماینرهای رمزارز را نو و جدید جلوه دهند.برخی افراد با رنگ‌آمیزی بخش‌های خاصی از کارت گرافیک‌های مستعمل خود، سعی کرده‌اند این محصولات نو و جدید جلوه دهند.