برای مشاوره تخصصی خرید تجهیزات با ما تماس بگیرید

همانطور که میدانید DHCP Server علاوه بر IP آدرس

DHCP options

/dhcp-options-and-their-configuration-in-mikrotik

همانطور که میدانید DHCP Server علاوه بر IP آدرس ، default gateway، subnet mask و DNS میتواند اطلاعات دیگری را نیز در اختیار کلاینتها قرار دهد. از جمله این اطلاعات میتوان به classless route، TFTP server، NTP server و … اشاره کرد.