برای مشاوره تخصصی خرید تجهیزات با ما تماس بگیرید

منظور آدرس دهی منطقی آدرس دهی فیزیکی چیست

منظور از آدرس دهی منطقی و آدرس دهی فیزیکی چیست ؟

/what-is-meant-by-logical-addressing-and-physical-addressing

کامپیوترها وقتی میخواهند به شبکه متصل شود نیاز به دستگاهی به نام کارت شبکه دارد که میتواند بصورت کابلی و یا وایرلس باشد
هر کارت شبکه یک آدرس فیزیکی دارد که روی آن نوشته شده است , به آدرس فیزیکی ،  MAC Address می گویند