برای مشاوره تخصصی خرید تجهیزات با ما تماس بگیرید

فناوران دانشگاه آزاد موفق ساخت دستگاه رگ یاب موبایلی

فناوران دانشگاه آزاد موفق به ساخت دستگاه رگ‌یاب موبایلی شدند

/technologists-of-azad-university-succeeded-in-making-a-mobile-tracker-device

 اعضای این شرکت دانش‌بنیان یک تیم مهندسی و پزشکی از دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات است که دستگاه "رگ‌یاب‌" را تولید کرده‌اند  که این دستگاه در سه مدل اختراع و تولید شده است.